Llibre de padrons: 1910 Volum 1.

Ordenats de més antic a més recent.

 
Pàgina 10 de 49.696. Resultats: 49.696. Ordenats

Llibre de padrons (8 elements)

1910 volum 1 pp. 1-50 Aragó, c. d'
1910 volum 1 pp. 100-119 Bellaire, c.
1910 volum 1 pp. 120-185 Blanch, c. d'en
1910 volum 1 pp. 186-201 Castell, c. del
1910 volum 1 pp. 51-87 Caporal Fradera, c. de (Alobas)
1910 volum 1 pp. 262-340 Carme, c. del (República, Milans del Bosch)
1910 volum 1 pp. 202-261 Marià Cubí, c. de (Cubí)
1910 volum 1 pp. 88-99 Afores (Disseminat, Pla de Grau, Platja)