Llibre de padrons: 1895 Volum 1.

Ordenats de més antic a més recent.

 
Pàgina 9 de 49.696. Resultats: 49.696. Ordenats

Llibre de padrons (30 elements)

1895 volum 1 pp. 6-11 Aragó, c. d'
1895 volum 1 pp. 11-20 Blanch, c. d'en
1895 volum 1 pp. 20-22 Bellaire, c.
1895 volum 1 pp. 31-32 Castell, c. del
1895 volum 1 pp. 39-40 Emili, c. d'
1895 volum 1 pp. 53-61 Mallorca, c. de
1895 volum 1 pp. 61-68 Maó, c. de
1895 volum 1 pp. 96-98 Riera, c. de la
1895 volum 1 p. 99 Sant Antoni Abat, c. de