Llibre de padrons: 1873 Volum 1.

Ordenats de més antic a més recent.

 
Pàgina 7 de 49.696. Resultats: 49.696. Ordenats

Llibre de padrons (17 elements)

1873 volum 1 p. 42 Aragó, c. d'
1873 volum 1 pp. 49-64 Castell, c. del
1873 volum 1 pp. 231-251 Riera, c. de la
1873 volum 1 pp. 257-262 Sant Antoni Abat, c. de
1873 volum 1 p. 266 Sant Antoni Abat, c. de
1873 volum 1 pp. 267-286 Bellaire, c.
1873 volum 1 pp. 303-368 Blanch, c. d'en
1873 volum 1 pp. 369-419 Mallorca, c. de
1873 volum 1 pp. 218-228 Josep Anselm Clavé, pl. de (Barretina, Major, Plaza)