Llibre de padrons: 1873 Volum 2.

Ordenats de més antic a més recent.

 
Pàgina 14 de 49.696. Resultats: 49.696. Ordenats

Llibre de padrons (14 elements)

1873 volum 2 pp. 420-435 Mallorca, c. de
1873 volum 2 p. 532 Bellaire, c.
1873 volum 2 pp. 590-603 Emili, c. d'
1873 volum 2 pp. 713-761 Maó, c. de
1873 volum 2 pp. 550-589 Caporal Fradera, c. de (Alobas)
1873 volum 2 pp. 636-712 Mar, c. de (Via Canalejas, Via Caudillo, Via Durruti)
1873 volum 2 pp. 776-782 Sant Esteve, c. de (Prat de la Riba)
1873 volum 2 pp. 762-775 Sant Elm, c. de (Salmeron)
1873 volum 2 pp. 542-549 Sant Pere, c. de (Joan Sala, Pau Clarís)