Llibre de padrons: 1867 Volum 2.

Ordenats de més antic a més recent.

 
Pàgina 13 de 49.696. Resultats: 49.696. Ordenats

Llibre de padrons (6 elements)

1867 volum 2 pp. 32-54 Blanch, c. d'en
1867 volum 2 pp. 55-75 Mallorca, c. de
1867 volum 2 pp. 79-99 Mar, c. de (Via Canalejas, Via Caudillo, Via Durruti)
1867 volum 2 pp. 1-23 Carme, c. del (República, Milans del Bosch)
1867 volum 2 pp. 24-31 Marià Cubí, c. de (Cubí)
1867 volum 2 pp. 76-78 Ramon Turró, c. de (Sant Joan)