Llibre de padrons: 1866 Volum 2.

Ordenats de més antic a més recent.

 
Pàgina 12 de 49.696. Resultats: 49.696. Ordenats

Llibre de padrons (7 elements)

1866 volum 2 pp. 36-61 Blanch, c. d'en
1866 volum 2 pp. 62-82 Mallorca, c. de
1866 volum 2 pp. 86-94 Mar, c. de (Via Canalejas, Via Caudillo, Via Durruti)
1866 volum 2 p. 22 Carme, c. del (República, Milans del Bosch)
1866 volum 2 pp. 30-35 Marià Cubí, c. de (Cubí)
1866 volum 2 pp. 23-29 Nàpols, c. de (Francesc Ascaso)
1866 volum 2 pp. 83-85 Ramon Turró, c. de (Sant Joan)