Llibre d’actes: 1983/04/21-1983/07/28.

 
Pàgina 28 de 59. Resultats: 59. Ordenats

Llibre d’actes (16 elements)

Sessions ordinàries 21/4/1983
Diligències 21/4/1983
Sessions ordinàries 28/4/1983
Diligències 29/4/1983
Sessions ordinàries 12/5/1983
Sessions ordinàries 19/5/1983
Sessions ordinàries 20/5/1983
Sessions ordinàries 2/6/1983
Sessions ordinàries 9/6/1983