Llibre d’actes: 1975/02/07-1976/07/23.

 
Pàgina 16 de 59. Resultats: 59. Ordenats

Llibre d’actes (52 elements)

Sessions ordinàries 7/2/1975
Diligències 8/2/1975
Diligències 12/2/1975
Sessions ordinàries 14/2/1975
Sessions ordinàries 21/2/1975
Sessions ordinàries 7/3/1975
Sessions ordinàries 14/3/1975
Sessions ordinàries 7/4/1975
Sessions ordinàries 11/4/1975