Llibre d’actes: 1949/02/10-1953/11/06.

 
Pàgina 6 de 59. Resultats: 59. Ordenats

Llibre d’actes (111 elements)

Diligències 9/2/1949
Sessions ordinàries 10/2/1949
Sessions ordinàries 17/2/1949
Sessions ordinàries 24/2/1949
Sessions ordinàries 3/3/1949
Sessions ordinàries 10/3/1949
Sessions ordinàries 17/3/1949
Sessions ordinàries 25/3/1949
Sessions ordinàries 13/4/1949