Llibre d’actes: 1898/01/05-31/05/1902 .

 
Pàgina 8 de 109. Resultats: 109. Ordenats

Llibre d’actes (253 elements)

Sessions ordinàries 5/1/1898
Sessions ordinàries 10/1/1898
Sessions ordinàries 18/1/1898
Sessions ordinàries 22/1/1898
Sessions ordinàries 30/1/1898
Sessions ordinàries 5/2/1898
Sessions ordinàries 12/2/1898
Sessions ordinàries 13/2/1898
Sessions ordinàries 19/2/1898