Agraïments

La digitalització de la premsa de Malgrat de 1915 a 1975 s'ha realitzat a partir de la col·lecció de premsa del Servei d'Arxiu i d'un bon nombre d'exemplars cedits per les següents persones i famílies de Malgrat. Sense la seva col·laboració, avui no comptaríem amb aquest important patrimoni.

Família Montalt-Matas, família Garriga-Nualart, família Bayarri-Costa, Almudena Vega López, Ramon Garriga i Marquès i Lluís Llerinós i Gómez.