Contingut de: 1961. Ratpenats de Can Palomeres. [Reportatge]

 
Pàgina 1 de 2. Resultats: 20. Ordenats

Fotografia

1961. Interior de la galeria.

1961

Vista de l'interior d'una de le galeries de la mina 8 de Can Palomeres, el 21 de juny de 1961. Tres membres de l'expedició estudien els ratpentats atrapats en una xarxa.

Obrir  •  Detalls  • 

Fotografia

1961. Paridora.

1961

Vista de la paridora o Wochenstuhe a l'interior de la mina 8 de Can Palomeres, el 21 de juny de 1961. Al costat del gruix de ratpenats de cova, alguns anellats, penjen ratpenats de musell llarg i ratpenats de peus grans.

Obrir  •  Detalls  • 

Fotografia

1961. Ratpenat de cova.

1961

Detall d'un ratpenat de cova (miniopterus schreibersii), l'espècie més abundant a les mines de Can Palomeres, dins d'una de les galeries de la mina 8, el 21 de juny de 1961.

Obrir  •  Detalls  • 

Fotografia

1961. Ratpenat de cova.

1961

Detall d'un ratpenat de cova (miniopterus schreibersii), l'espècie més abundant a les mines de Can Palomeres, dins d'una de les galeries de la mina 8, el 21 de juny de 1961.

Obrir  •  Detalls  • 

Fotografia

1961. Ratpenat de cova.

1961

Detall d'un ratpenat de cova (miniopterus schreibersii), l'espècie més abundant a les mines de Can Palomeres, dins d'una de les galeries de la mina 8, el 21 de juny de 1961.

Obrir  •  Detalls  • 

Fotografia

1961. Ratpenat de cova.

1961

Detall d'un ratpenat de cova (miniopterus schreibersii), l'espècie més abundant a les mines de Can Palomeres, dins d'una de les galeries de la mina 8, el 21 de juny de 1961.

Obrir  •  Detalls  • 

Fotografia

1961. Ratpenat de cova.

1961

Detall d'un ratpenat de cova (miniopterus schreibersii), l'espècie més abundant a les mines de Can Palomeres, dins d'una de les galeries de la mina 8, el 21 de juny de 1961.

Obrir  •  Detalls  • 

Fotografia

1961. Ratpenat de ferradura gran.

1961

Detall del cap d'una petita cria de ratpenat de ferradura gran (Rhinolojilius Ferrum-equinum) trobada a les mines de Can Palomeres el 21 de juny de 1961.

Obrir  •  Detalls  • 

Fotografia

1961. Ratpenat de ferradura gran.

1961

Detall del cap d'una petita cria de ratpenat de ferradura gran (Rhinolojilius Ferrum-equinum) trobada a les mines de Can Palomeres el 21 de juny de 1961.

Obrir  •  Detalls  • 

Fotografia

1961. Ratpenat de ferradura gran.

1961

Detall del cap d'una petita cria de ratpenat de ferradura gran (Rhinolojilius Ferrum-equinum) trobada a les mines de Can Palomeres el 21 de juny de 1961.

Obrir  •  Detalls  • 

Fotografia

1961. Ratpenat de musell llarg.

1961

Exemplar de ratpenat de musell llarg (Myotis myotis), femella, parint la seva cria al laboratori el 21 de juny de 1961.

Obrir  •  Detalls  • 

Fotografia

1961. Ratpenat de musell llarg.

1961

Exemplar de ratpenat de musell llarg (Myotis myotis), femella, parint la seva cria al laboratori el 21 de juny de 1961.

Obrir  •  Detalls  • 

Fotografia

1961. Ratpenat de musell llarg.

1961

Exemplar de ratpenat de musell llarg (Myotis myotis), femella, parint la seva cria al laboratori el 21 de juny de 1961.

Obrir  •  Detalls  • 

Fotografia

1961. Ratpenat de musell llarg.

1961

Exemplar de ratpenat de musell llarg (Myotis myotis), femella, parint la seva cria al laboratori el 21 de juny de 1961.

Obrir  •  Detalls  • 

Fotografia

1961. Ratpenats atrapats en xarxa.

1961

Vista de l'interior d'una de les galeries de la mina 8 de Can Palomeres, amb diversos ratpenats de cova atrapats en una xarxa.

Obrir  •  Detalls  •