Contingut de: 1961. Ratpenats de Can Palomeres. [Reportatge]

 
Pàgina 1 de 2. Resultats: 20. Ordenats

Fotografia

1961. 410_930_002. Interior de la galeria.

1961

Vista de l'interior d'una de le galeries de la mina 8 de Can Palomeres, el 21 de juny de 1961. Tres membres de l'expedició estudien els ratpentats atrapats en una xarxa.

Obrir  •  Detalls  • 

Fotografia

1961. 410_930_001. Paridora.

1961

Vista de la paridora o Wochenstuhe a l'interior de la mina 8 de Can Palomeres, el 21 de juny de 1961. Al costat del gruix de ratpenats de cova, alguns anellats, penjen ratpenats de musell llarg i ratpenats de peus grans.

Obrir  •  Detalls  • 

Fotografia

1961. 410_.930_005. Ratpenat de cova.

1961

Detall d'un ratpenat de cova (miniopterus schreibersii), l'espècie més abundant a les mines de Can Palomeres, dins d'una de les galeries de la mina 8, el 21 de juny de 1961.

Obrir  •  Detalls  • 

Fotografia

1961. 410_.930_007. Ratpenat de cova.

1961

Detall d'un ratpenat de cova (miniopterus schreibersii), l'espècie més abundant a les mines de Can Palomeres, dins d'una de les galeries de la mina 8, el 21 de juny de 1961.

Obrir  •  Detalls  • 

Fotografia

1961. 410_930_004. Ratpenat de cova.

1961

Detall d'un ratpenat de cova (miniopterus schreibersii), l'espècie més abundant a les mines de Can Palomeres, dins d'una de les galeries de la mina 8, el 21 de juny de 1961.

Obrir  •  Detalls  • 

Fotografia

1961. 410_930_006. Ratpenat de cova.

1961

Detall d'un ratpenat de cova (miniopterus schreibersii), l'espècie més abundant a les mines de Can Palomeres, dins d'una de les galeries de la mina 8, el 21 de juny de 1961.

Obrir  •  Detalls  • 

Fotografia

1961. 410_930_008. Ratpenat de cova.

1961

Detall d'un ratpenat de cova (miniopterus schreibersii), l'espècie més abundant a les mines de Can Palomeres, dins d'una de les galeries de la mina 8, el 21 de juny de 1961.

Obrir  •  Detalls  • 

Fotografia

1961. 410_.930_010. Ratpenat de ferradura gran.

1961

Detall del cap d'una petita cria de ratpenat de ferradura gran (Rhinolojilius Ferrum-equinum) trobada a les mines de Can Palomeres el 21 de juny de 1961.

Obrir  •  Detalls  • 
AMMMAMMM > FonsFons de la SCR La Barretina Vermella > SèrieFotografies > Reportatge1961. Ratpenats de Can Palomeres > Fotografia1961. 410_.930_010. Ratpenat de ferradura gran.

Fotografia

1961. 410_930_009. Ratpenat de ferradura gran.

1961

Detall del cap d'una petita cria de ratpenat de ferradura gran (Rhinolojilius Ferrum-equinum) trobada a les mines de Can Palomeres el 21 de juny de 1961.

Obrir  •  Detalls  • 
AMMMAMMM > FonsFons de la SCR La Barretina Vermella > SèrieFotografies > Reportatge1961. Ratpenats de Can Palomeres > Fotografia1961. 410_930_009. Ratpenat de ferradura gran.

Fotografia

1961. 410_930_011. Ratpenat de ferradura gran.

1961

Detall del cap d'una petita cria de ratpenat de ferradura gran (Rhinolojilius Ferrum-equinum) trobada a les mines de Can Palomeres el 21 de juny de 1961.

Obrir  •  Detalls  • 
AMMMAMMM > FonsFons de la SCR La Barretina Vermella > SèrieFotografies > Reportatge1961. Ratpenats de Can Palomeres > Fotografia1961. 410_930_011. Ratpenat de ferradura gran.

Fotografia

1961. 410_.930_018. Ratpenat de musell llarg.

1961

Exemplar de ratpenat de musell llarg (Myotis myotis), femella, parint la seva cria al laboratori el 21 de juny de 1961.

Obrir  •  Detalls  • 
AMMMAMMM > FonsFons de la SCR La Barretina Vermella > SèrieFotografies > Reportatge1961. Ratpenats de Can Palomeres > Fotografia1961. 410_.930_018. Ratpenat de musell llarg.

Fotografia

1961. 410_.930_020. Ratpenat de musell llarg.

1961

Exemplar de ratpenat de musell llarg (Myotis myotis), femella, parint la seva cria al laboratori el 21 de juny de 1961.

Obrir  •  Detalls  • 
AMMMAMMM > FonsFons de la SCR La Barretina Vermella > SèrieFotografies > Reportatge1961. Ratpenats de Can Palomeres > Fotografia1961. 410_.930_020. Ratpenat de musell llarg.

Fotografia

1961. 410_930_017. Ratpenat de musell llarg.

1961

Exemplar de ratpenat de musell llarg (Myotis myotis), femella, parint la seva cria al laboratori el 21 de juny de 1961.

Obrir  •  Detalls  • 
AMMMAMMM > FonsFons de la SCR La Barretina Vermella > SèrieFotografies > Reportatge1961. Ratpenats de Can Palomeres > Fotografia1961. 410_930_017. Ratpenat de musell llarg.

Fotografia

1961. 410_930_019. Ratpenat de musell llarg.

1961

Exemplar de ratpenat de musell llarg (Myotis myotis), femella, parint la seva cria al laboratori el 21 de juny de 1961.

Obrir  •  Detalls  • 
AMMMAMMM > FonsFons de la SCR La Barretina Vermella > SèrieFotografies > Reportatge1961. Ratpenats de Can Palomeres > Fotografia1961. 410_930_019. Ratpenat de musell llarg.

Fotografia

1961. 410_930_003. Ratpenats atrapats en xarxa.

1961

Vista de l'interior d'una de les galeries de la mina 8 de Can Palomeres, amb diversos ratpenats de cova atrapats en una xarxa.

Obrir  •  Detalls  • 
AMMMAMMM > FonsFons de la SCR La Barretina Vermella > SèrieFotografies > Reportatge1961. Ratpenats de Can Palomeres > Fotografia1961. 410_930_003. Ratpenats atrapats en xarxa.