Contingut de: Fons personals. [Fons]

 
Pàgina 2 de 9. Resultats: 128. Ordenats

Sèrie

Josep Cisa Jordana.

Fotografia en format digital del seu pare, Jaume Cisa Mas, maquinista naval, mort en el naufragi del Ciutat de Barcelona, el 30 de maig de 1937

Sèrie

Pere Clarà Bussalleu.

Documents solts facilitats per Montserrat Clarà Fradera (Filla de Pere Clarà Bussalleu)

Sèrie

Ferran Comas.

Documentació facilitada per Ferran Comas

Sèrie

Josep Comas Alemany.

Fotografia facilitada per Josep Comas Aleny

Sèrie

Maria Teresa Costa Claret.

Fotografies facilitades per Maria Teresa Costa Claret

Sèrie

Josep Curós Brossa.

Documents facilitats per Josep Curós Brossa

Sèrie

Joan Dàvila Forn.

Documents solts facilitats per Joan Dàvila Forn

Sèrie

Angelina de Caralt Lescarboura.

Documents solts facilitats per Angelina de Caralt Lescarboura

Sèrie

Josep Maria Defaus.

Documents facilitats per Josep Maria Defaus

Sèrie

Josep Dellundé Pujol.

Documents facilitats per Josep Dellundé Pujol

Sèrie

Esteve Domènech Baño.

Documents facilitats per Esteve Domènech Baño

Sèrie

Pere Domènech Massagué.

Documents solts (fotografies) facilitats per Pere Domènech Massagué

Sèrie

Josep Estol Pérez.

Documents facilitats per Josep Estol Pérez

Sèrie

Família Altafulla-Garriga.

Documents solts facilitats per Anna Garriga Palau

Sèrie

Família Borrell Arigós.

Documentació relacionada amb Mn. Fèlix Paradeda, facilitada per la família Borrell Arigós