Llibre de padrons: 1930 Volum 1.

Ordenats de més antic a més recent.

 
Pàgina 11 de 45.392. Resultats: 45.392. Ordenats

Llibre de padrons (37 elements)

1930 volum 1 pp. 107-117 Maó, c. de
1930 volum 1 pp. 101-107 Llibertat, c. de la (Isabel II, Libertad, 31 de Enero)
1930 volum 1 p. 74 Alsina, ptge. (Martí Julià)
1930 volum 1 pp. 24-28 Ollers, c. dels (Ignacio Iglesias)
1930 volum 1 pp. 91-101 Mar, c. de (Via Canalejas, Via Caudillo, Via Durruti)
1930 volum 1 pp. 117-126 Mallorca, c. de
1930 volum 1 pp. 28-37 Passada, c. de (Galán y García)
1930 volum 1 pp. 23-24 Camí Nou, c. del (Nueva)
1930 volum 1 pp. 69-70 Mossèn Cinto Verdaguer, c. de