Llibre de padrons: 1866 Volum 3.

Ordenats de més antic a més recent.

 
Pàgina 16 de 44.855. Resultats: 44.855. Ordenats

Llibre de padrons (12 elements)

1866 volum 3 p. 16 Mar, c. de
1866 volum 3 pp. 17-20 Emili, c. d'
1866 volum 3 pp. 21-32 Alobas (Caporal Fradera), c. de les
1866 volum 3 pp. 33-48 Maó, c. de
1866 volum 3 pp. 49-57 Isabel II (Llibertat), c. d'
1866 volum 3 pp. 58-59 Sant Pere, c. de
1866 volum 3 pp. 60-63 Sant Elm, c. de
1866 volum 3 pp. 64-66 Sant Esteve, c. de
1866 volum 3 p. 67 Ferrocarril (Pg de Llevant), pg. del