Llibre de padrons: 1889 Volum 3.

Ordenats de més antic a més recent.

 
Pàgina 15 de 48.887. Resultats: 48.887. Ordenats

Llibre de padrons (6 elements)

1889 volum 3 pp. 514-592 Mallorca, c. de
1889 volum 3 pp. 610-621 Caporal Fradera, c. de (Alobas)
1889 volum 3 pp. 593-601 Sant Esteve, c. de (Prat de la Riba)
1889 volum 3 pp. 402-460 Carme, c. del (República, Milans del Bosch)
1889 volum 3 pp. 461-513 Marià Cubí, c. de (Cubí)
1889 volum 3 pp. 602-609 Ramon Turró, c. de (Sant Joan)