Llibre de padrons: 1945 Volum 1.

Ordenats de més antic a més recent.

 
Pàgina 14 de 45.251. Resultats: 45.251. Ordenats

Llibre de padrons (36 elements)

1945 volum 1 pp. 44-51 Girona, c. de (Macià)
1945 volum 1 pp. 131-137 Llibertat, c. de la (Isabel II, Libertad, 31 de Enero)
1945 volum 1 pp. 85-86 Mossèn Cinto Verdaguer, c. de
1945 volum 1 pp. 75-85 Carme, c. del (República, Milans del Bosch)
1945 volum 1 pp. 1-3 Afores (Disseminat, Pla de Grau, Platja)
1945 volum 1 pp. 104-105 Alsina, ptge. (Martí Julià)
1945 volum 1 pp. 123-124 Sant Isidre, c. de (Diógenes)
1945 volum 1 pp. 41-42 Fonlladosa, c.
1945 volum 1 pp. 25-30 Caporal Fradera, c. de (Alobas)