Llibre de padrons: 1889 Volum 2.

Ordenats de més antic a més recent.

 
Pàgina 10 de 44.855. Resultats: 44.855. Ordenats

Llibre de padrons (8 elements)

1889 volum 2 pp. 202-262 Passada, c. de
1889 volum 2 pp. 263-266 Placeta (Doctor Robert)
1889 volum 2 pp. 267-288 Riera, c. de la
1889 volum 2 pp. 289-295 Sant Antoni de Pàdua, c. de
1889 volum 2 pp. 296-300 Sant Isidre, c. de
1889 volum 2 pp. 301-306 Afores
1889 volum 2 pp. 307-375 Blanch, c. d'en
1889 volum 2 pp. 376-401 Carme, c. del