Llibre de padrons: 1873 Volum 1.

Ordenats de més antic a més recent.

 
Pàgina 6 de 44.855. Resultats: 44.855. Ordenats

Llibre de padrons (17 elements)

1873 volum 1 p. 42 Aragó, c. d'
1873 volum 1 pp. 49-64 Castell, c. del
1873 volum 1 pp. 65-77 Desclapers, c.
1873 volum 1 pp. 78-103 Ollers, c. dels
1873 volum 1 pp. 104-149 Girona, c. de
1873 volum 1 pp. 150-217 Passada, c. de
1873 volum 1 pp. 218-228 Barretina (Josep Anselm Clavé), pl. de la
1873 volum 1 pp. 229-230 Placeta (Doctor Robert)
1873 volum 1 pp. 231-251 Riera, c. de la