Llibre de padrons: 1867 Volum 1.

Ordenats de més antic a més recent.

 
Pàgina 5 de 44.855. Resultats: 44.855. Ordenats

Llibre de padrons (14 elements)

1867 volum 1 pp. 2-15 Girona, c. de
1867 volum 1 p. 16 Sant Isidre, c. de
1867 volum 1 pp. 17-25 Ollers, c. dels
1867 volum 1 pp. 26-50 Passada, c. de
1867 volum 1 pp. 51-58 Riera, c. de la
1867 volum 1 pp. 59-70 Aragó, c. d'
1867 volum 1 p. 71 Nueva (Camí Nou), c.
1867 volum 1 pp. 72-78 Bellaire, c.
1867 volum 1 pp. 79-80 Plaza (Josep Anselm Clavé)