Llibre de padrons: 1860 Volum 1.

Ordenats de més antic a més recent.

 
Pàgina 3 de 44.855. Resultats: 44.855. Ordenats

Llibre de padrons (28 elements)

1860 volum 1 pp. 1-8 Girona, c. de
1860 volum 1 pp. 8-12 Ollers, c. dels
1860 volum 1 pp. 12-24 Passada, c. de
1860 volum 1 pp. 24-31 Aragó, c. d'
1860 volum 1 pp. 31-34 Riera, c. de la
1860 volum 1 pp. 34-37 Nàpols, c. de
1860 volum 1 pp. 37-39 Barretina (Josep Anselm Clavé), pl. de la
1860 volum 1 pp. 39-41 Sant Antoni de Pàdua, c. de
1860 volum 1 pp. 41-44 Bellaire, c.