Llibre de padrons: 1889 Volum 3.

Ordenats de més antic a més recent.

 
Pàgina 15 de 44.855. Resultats: 44.855. Ordenats

Llibre de padrons (6 elements)

1889 volum 3 pp. 402-460 Carme, c. del
1889 volum 3 pp. 461-513 Marià Cubí, c. de
1889 volum 3 pp. 514-592 Mallorca, c. de
1889 volum 3 pp. 593-601 Sant Esteve, c. de
1889 volum 3 pp. 602-609 Sant Joan (Ramon Turró), c. de
1889 volum 3 pp. 610-621 Alobas (Caporal Fradera), c. de les