Llibre de padrons: 1889. Volum 1.

Ordenats de més antic a més recent.

 
Pàgina 1 de 44.855. Resultats: 44.855. Ordenats

Llibre de padrons (11 elements)

1889 volum 1 pp. 1-43 Aragó, c. d'
1889 volum 1 pp. 44-55 Castell, c. del
1889 volum 1 pp. 56-96 Girona, c. de
1889 volum 1 pp. 97-112 Nàpols, c. de
1889 volum 1 pp. 113-135 Ollers, c. dels
1889 volum 1 pp. 136-146 Barretina (Josep Anselm Clavé), pl. de la
1889 volum 1 pp. 147-166 Bellaire, c.
1889 volum 1 pp. 167-180 Desclapers, c.
1889 volum 1 pp. 181-185 Església, c. de l'