Llibre de padrons: 1867 Volum 3.

Ordenats de més antic a més recent.

 
Pàgina 27 de 45.392. Resultats: 45.392. Ordenats

Llibre de padrons (11 elements)

1867 volum 3 pp. 41-44 Emili, c. d'
1867 volum 3 p. 67 Casa de Camp
1867 volum 3 pp. 68-71 Castell, c. del
1867 volum 3 pp. 14-25 Caporal Fradera, c. de (Alobas)
1867 volum 3 p. 13 Mar, c. de (Via Canalejas, Via Caudillo, Via Durruti)
1867 volum 3 pp. 64-66 Sant Esteve, c. de (Prat de la Riba)
1867 volum 3 pp. 60-63 Sant Elm, c. de (Salmeron)
1867 volum 3 p. 59 Sant Pere, c. de (Joan Sala, Pau Clarís)
1867 volum 3 pp. 53-58 Nàpols, c. de (Francesc Ascaso)