Llibre de padrons: 1936 Volum 2.

Ordenats de més antic a més recent.

 
Pàgina 24 de 45.367. Resultats: 45.367. Ordenats

Llibre de padrons (15 elements)

1936 volum 2 pp. 489-497 Comerç, c. del
1936 volum 2 pp. 594-606 Blanch, c. d'en
1936 volum 2 pp. 481-487 Carme, c. del (República, Milans del Bosch)
1936 volum 2 pp. 1.173-1.190 Castell, c. del
1936 volum 2 pp. 338-345 Ollers, c. dels (Ignacio Iglesias)
1936 volum 2 p. 488 Escoles, c. de les
1936 volum 2 pp. 329-337 Sant Isidre, c. de (Diógenes)
1936 volum 2 pp. 516-527 Mossèn Cinto Verdaguer, c. de
1936 volum 2 pp. 498-515 Escoles, c. de les