Llibre de padrons: 1910 Volum 2.

Ordenats de més antic a més recent.

 
Pàgina 23 de 45.392. Resultats: 45.392. Ordenats

Llibre de padrons (8 elements)

1910 volum 2 pp. 341-359 Emili, c. d'
1910 volum 2 pp. 546-611 Mallorca, c. de
1910 volum 2 pp. 612-667 Maó, c. de
1910 volum 2 pp. 473-545 Mar, c. de (Via Canalejas, Via Caudillo, Via Durruti)
1910 volum 2 pp. 427-431 Església, c. de l' (Fraternidad, Iglésia)
1910 volum 2 pp. 360-373 Desclapers, c. (Miguel Servet)
1910 volum 2 pp. 374-426 Girona, c. de (Macià)
1910 volum 2 pp. 432-472 Llibertat, c. de la (Isabel II, Libertad, 31 de Enero)