Llibre de padrons: 1965 Volum 1.

Ordenats de més antic a més recent.

 
Pàgina 18 de 45.392. Resultats: 45.392. Ordenats

Llibre de padrons (29 elements)

1965 volum 1 pp. 58-82 Verneda, c. de la
1965 volum 1 pp. 82-93 Passada, c. de (Galán y García)
1965 volum 1 pp. 180-191 Passada, c. de (Galán y García)
1965 volum 1 pp. 38-45 Castell, c. del
1965 volum 1 pp. 154-162 Carme, c. del (República, Milans del Bosch)
1965 volum 1 pp. 143-144 Església, c. de l' (Fraternidad, Iglésia)
1965 volum 1 pp. 32-38 Can Viader, barri de
1965 volum 1 pp. 175-180 Ollers, c. dels (Ignacio Iglesias)
1965 volum 1 pp. 9-10 Alexander Fleming, c. d'