Llibre de padrons: 1940 Volum 1.

Ordenats de més antic a més recent.

 
Pàgina 13 de 45.367. Resultats: 45.367. Ordenats

Llibre de padrons (42 elements)

1940 volum 1 pp. 137-143 Llibertat, c. de la (Isabel II, Libertad, 31 de Enero)
1940 volum 1 pp. 4-11 Aragó, c. d'
1940 volum 1 pp. 2-3 Afores (Disseminat, Pla de Grau, Platja)
1940 volum 1 p. 1 Castell, c. del
1940 volum 1 pp. 36-38 Emili, c. d'
1940 volum 1 pp. 40-42 Escoles, c. de les
1940 volum 1 pp. 34-36 Comerç, c. del
1940 volum 1 p. 154 Resum numèric
1940 volum 1 pp. 67-75 Marià Cubí, c. de (Cubí)