Llibre de padrons: 1895 Volum 1.

 
Pàgina 1 de 1. Resultats: 1. Ordenats

Llibre de padrons (30 elements)

1895 volum 1 pp. 1-2 Afores
1895 volum 1 pp. 2-6 Alobas (Caporal Fradera), c. de les
1895 volum 1 pp. 6-11 Aragó, c. d'
1895 volum 1 pp. 11-20 Blanch, c. d'en
1895 volum 1 pp. 20-22 Bellaire, c.
1895 volum 1 pp. 22-31 Carme, c. del
1895 volum 1 pp. 31-32 Castell, c. del
1895 volum 1 pp. 32-39 Marià Cubí, c. de
1895 volum 1 pp. 39-40 Emili, c. d'