Llibre d’actes: 1915/05/01-1917/07/19.

 
Pàgina 18 de 109. Resultats: 109. Ordenats

Llibre d’actes (118 elements)

Sessions ordinàries 1/5/1915
Sessions ordinàries 8/5/1915
Sessions ordinàries 18/5/1915
Sessions ordinàries 22/5/1915
Sessions ordinàries 29/5/1915
Sessions ordinàries 5/6/1915
Sessions ordinàries 12/6/1915
Sessions ordinàries 22/6/1915
Sessions ordinàries 30/6/1915