Llibre d’actes: 1989/11/30-1990/06/14.

 
Pàgina 59 de 108. Resultats: 108. Ordenats

Llibre d’actes (23 elements)

Diligències 30/11/1989
Sessions extraordinàries 30/11/1989
Sessions extraordinàries 12/12/1989
Sessions extraordinàries 30/12/1989
Diligències 3/1/1990
Sessions extraordinàries 11/1/1990
Diligències 11/1/1990
Sessions ordinàries 1/2/1990
Diligències 1/2/1990