Llibre d’actes: 1988/04/07-1988/12/01.

 
Pàgina 56 de 108. Resultats: 108. Ordenats

Llibre d’actes (13 elements)

Sessions ordinàries 7/4/1988
Diligències 7/4/1988
Sessions extraordinàries 2/5/1988
Sessions ordinàries 2/5/1988
Sessions ordinàries 5/5/1988
Sessions extraordinàries 10/6/1988
Sessions ordinàries 7/7/1988
Sessions extraordinàries 17/8/1988
Sessions extraordinàries 11/9/1988