Llibre d’actes: 1987/01/13-1987/07/30.

 
Pàgina 54 de 108. Resultats: 108. Ordenats

Llibre d’actes (15 elements)

Diligències 13/1/1987
Sessions extraordinàries 13/1/1987
Sessions extraordinàries 28/1/1987
Sessions ordinàries 6/2/1987
Sessions extraordinàries 6/3/1987
Sessions ordinàries 6/3/1987
Sessions ordinàries 3/4/1987
Sessions extraordinàries 7/5/1987
Sessions extraordinàries 9/5/1987