Llibre d’actes: 1984/02/03-1984/05/04.

 
Pàgina 48 de 108. Resultats: 108. Ordenats

Llibre d’actes (7 elements)

Sessions ordinàries 3/2/1984
Sessions extraordinàries 9/3/1984
Diligències 14/3/1984
Sessions ordinàries 6/4/1984
Sessions extraordinàries 13/4/1984
Sessions ordinàries 4/5/1984
Diligències 4/5/1984