Llibre d’actes: 1983/07/01-1983/12/15.

 
Pàgina 47 de 108. Resultats: 108. Ordenats

Llibre d’actes (9 elements)

Sessions ordinàries 1/7/1983
Diligències 21/7/1983
Sessions ordinàries 5/8/1983
Sessions ordinàries 2/9/1983
Sessions extraordinàries 30/9/1983
Sessions extraordinàries 21/10/1983
Sessions ordinàries 18/11/1983
Diligències 15/12/1983
Sessions extraordinàries 15/12/1983