Llibre d’actes: 1982/03/12-1982/10/01.

 
Pàgina 45 de 108. Resultats: 108. Ordenats

Llibre d’actes (11 elements)

Diligències 12/3/1982
Sessions extraordinàries 12/3/1982
Sessions extraordinàries 2/4/1982
Sessions ordinàries 2/4/1982
Sessions ordinàries 4/6/1982
Sessions extraordinàries 22/6/1982
Sessions ordinàries 2/7/1982
Sessions ordinàries 6/8/1982
Sessions ordinàries 3/9/1982