Llibre d’actes: 1981/10/02-1982/03/05.

 
Pàgina 44 de 109. Resultats: 109. Ordenats

Llibre d’actes (15 elements)

Diligències 1/10/1981
Sessions ordinàries 2/10/1981
Sessions extraordinàries 31/10/1981
Sessions ordinàries 31/10/1981
Sessions ordinàries 6/11/1981
Sessions ordinàries 25/11/1981
Sessions extraordinàries 25/11/1981
Diligències 25/11/1981
Diligències 6/12/1981