Llibre d’actes: 1984/11/02-1985/04/02.

 
Pàgina 1 de 1. Resultats: 1. Ordenats

Llibre d’actes (8 elements)

Sessions ordinàries 2/11/1984
Sessions extraordinàries 1/12/1984
Sessions extraordinàries 29/12/1984
Diligències 1/1/1985
Sessions ordinàries 1/2/1985
Sessions extraordinàries 8/3/1985
Diligències 2/4/1985
Sessions extraordinàries 2/4/1985