Llibre d’actes: 1985/11/14-1986/06/06.

 
Pàgina 1 de 1. Resultats: 1. Ordenats

Llibre d’actes (11 elements)

Diligències 14/11/1985
Sessions extraordinàries 14/11/1985
Sessions extraordinàries 27/12/1985
Sessions extraordinàries 16/1/1986
Sessions ordinàries 7/3/1986
Sessions ordinàries 4/4/1986
Sessions ordinàries 2/5/1986
Sessions extraordinàries 19/5/1986
Sessions ordinàries 6/6/1986