Llibre de padrons: 1910 Volum 1.

Ordenats de més antic a més recent.

 
Pàgina 9 de 44.943. Resultats: 44.943. Ordenats

Llibre de padrons (8 elements)

1910 volum 1 pp. 1-50 Aragó, c. d'
1910 volum 1 pp. 51-87 Alobas (Caporal Fradera), c. de les
1910 volum 1 pp. 88-99 Afores
1910 volum 1 pp. 100-119 Bellaire, c.
1910 volum 1 pp. 120-185 Blanch, c. d'en
1910 volum 1 pp. 186-201 Castell, c. del
1910 volum 1 pp. 202-261 Marià Cubí, c. de
1910 volum 1 pp. 262-340 Carme, c. del