Llibre de padrons: 1866 Volum 1.

Ordenats de més antic a més recent.

 
Pàgina 4 de 44.943. Resultats: 44.943. Ordenats

Llibre de padrons (14 elements)

1866 volum 1 pp. 1-16 Girona, c. de
1866 volum 1 p. 17 Sant Isidre, c. de
1866 volum 1 pp. 18-27 Ollers, c. dels
1866 volum 1 pp. 28-53 Passada, c. de
1866 volum 1 pp. 54-61 Riera, c. de la
1866 volum 1 pp. 62-74 Aragó, c. d'
1866 volum 1 p. 75 Nueva (Camí Nou), c.
1866 volum 1 pp. 76-82 Bellaire, c.
1866 volum 1 pp. 83-85 Barretina (Josep Anselm Clavé), pl. de la