Llibre de padrons: 1965 Volum 1.

Ordenats de més antic a més recent.

 
Pàgina 18 de 45.367. Resultats: 45.367. Ordenats

Llibre de padrons (13 elements)

1865 volum 1 pp. 58-82 Verneda, c. de la
1865 volum 1 pp. 82-93 Passada, c. de (Galán y García)
1865 volum 1 pp. 38-45 Castell, c. del
1865 volum 1 pp. 9-10 Alexander Fleming, c. d'
1865 volum 1 pp. 52-54 Guillem de Palafolls, c. de
1865 volum 1 pp. 20-27 Bonavista, c.
1865 volum 1 pp. 11-20 Aragó, c. d'
1865 volum 1 pp. 46-52 Girona, c. de (Macià)
1865 volum 1 pp. 27-32 Can Palomeres, camí de