Llibre de padrons: 1960 Volum 1.

Ordenats de més antic a més recent.

 
Pàgina 17 de 45.367. Resultats: 45.367. Ordenats

Llibre de padrons (63 elements)

1960 volum 1 pp. 139-141 Emili, c. d'
1960 volum 1 pp. 110-115 Blanch, c. d'en
1960 volum 1 pp. 11-15 Castell, c. del
1960 volum 1 pp. 101-103 Mossèn Cinto Verdaguer, c. de
1960 volum 1 p. 103 Llevant, pg. del (Ferrocarril, Pi i Margall, José Antonio)
1960 volum 1 pp. 52-53 Doctor Robert, pl. del (Placeta, Plazuela, Calvo Sotelo)
1960 volum 1 pp. 129-134 Mar, c. de (Via Canalejas, Via Caudillo, Via Durruti)
1960 volum 1 pp. 7-8 Bonavista, c.
1960 volum 1 pp. 27-33 Passada, c. de (Galán y García)