Llibre de padrons: 1910 Volum 2.

Ordenats de més antic a més recent.

 
Pàgina 14 de 44.943. Resultats: 44.943. Ordenats

Llibre de padrons (8 elements)

1910 volum 2 pp. 341-359 Emili, c. d'
1910 volum 2 pp. 360-373 Desclapers, c.
1910 volum 2 pp. 374-426 Girona, c. de
1910 volum 2 pp. 427-431 Església, c. de l'
1910 volum 2 pp. 432-472 Llibertat, c. de la
1910 volum 2 pp. 473-545 Mar, c. de
1910 volum 2 pp. 546-611 Mallorca, c. de
1910 volum 2 pp. 612-667 Maó, c. de