Llibre de padrons: 1873 Volum 2.

Ordenats de més antic a més recent.

 
Pàgina 13 de 44.943. Resultats: 44.943. Ordenats

Llibre de padrons (14 elements)

1873 volum 2 pp. 420-435 Mallorca, c. de
1873 volum 2 pp. 436-503 Carme, c. del
1873 volum 2 pp. 504-531 Marià Cubí, c. de
1873 volum 2 p. 532 Bellaire, c.
1873 volum 2 pp. 533-541 Sant Joan (Ramon Turró), c. de
1873 volum 2 pp. 542-549 Sant Pere, c. de
1873 volum 2 pp. 550-589 Alobas (Caporal Fradera), c. de les
1873 volum 2 pp. 590-603 Emili, c. d'
1873 volum 2 pp. 604-635 Llibertat, c. de la